Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – Wygraj portret w kolorze
ARTINES Agnieszka Hryniawska

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest firma ARTINES Agnieszka Hryniawska z siedzibą ul. Nowowiejskiego 5, 11-220 Górowo Iławeckie, NIP: 432018476.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a: Artines – Agnieszka Hryniawska.
7. Konkurs trwa od 25.07.2021 do 31.07.2021 do końca dnia.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: do 15.08.2021 na profilu: Artines – Agnieszka Hryniawska i w wiadomości prywatnej.
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem:  ttps://www.facebook.com/artinesAH.
10. Biorąc udział w konkursie autor i właściciel zdjęcia oraz osoba portretowana wyrażają zgodę na opublikowanie wykonanego portretu w social media, stronie www i materiałach promocyjnych.

3. ZADANIE KONKURSOWE

11. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia jednej osoby lub zwierzaka na podstawie, którego miałby powstać portret. Zdjęcie musi być dobrej jakości, w kolorze, nieprześwietlone. Musi przedstawiać jedną osobę lub zwierzaka.
12. Każdy uczestnik może zgłosić wiele propozycji.
13. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca i dwa wyróżnienia.
14. Najciekawsze zdjęcia zostaną wybrane przez Organizatora.
15. Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem 
wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
16. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
17. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

4. NAGRODA

18. Nagrodą w konkursie jest portret w kolorze jednej osoby lub zwierzaka na formacie A4 (21×30 cm) oraz dwa rabaty 10% na zamówienie dowolnego portretu.
19. Nagrodę można odebrać osobiście lub zostanie ona przesłana do zwycięscy za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Organizatora.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania portretu w terminie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.
21. Nagrodę w formie rabatu zrealizować należy najpóźniej do dnia 31.12.2021 r.
22. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy oraz osób wyróżnionych na fanpage.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
25. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5. REKLAMACJE

26. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@artines.pl.
27. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku).
28. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

6. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

29. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest ARTINES Agnieszka Hryniawska z siedzibą ul. Nowowiejskiego 5, 11-220 Górowo Iławeckie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
30. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Artines – Agnieszka Hryniawska.
31. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

4. NAGRODA

32. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
33. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Artines – Agnieszka Hryniawska.
35. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. View more
Akceptuję